نصب Role بر روی nano server از DVD ویندوز سرور ۲۰۱۶

نصب Role بر روی nano server از DVD ویندوز سرور ۲۰۱۶:

همانطور که در مقاله های قبلی چندین بار به آن اشاره شده نانو سرور یک ویندوز با امکانات و قابلیت های محدود می باشد این ویندوز برای دستیابی به این حجم از کوچک‌ سازی خیلی از امکانات و قابلیت های ذاتی ویندوز را از دست داده است برای نصب Role برروی نانوسرور روش های متفاوتی وجود دارد یکی از این روش‌ها که ما در این مقاله بررسی خواهیم کرد نصب از دی وی دی ویندوز سرور ۲۰۱۶ می باشد همان طور که در مقاله ایجاد VHD نانو سرور به آن اشاره شد ISO مربوط به ویندوز سرور ۲۰۱۶ شامل پوشه ای به نام Nano Server می باشد داخل این پوشه یک زیر شاخه به نام Packages وجود دارد که تمامی Role های قابل نصب بر روی نانو سرور در داخل این پوشه قرار دارد.

install-role-on-nano-server-from-dvd-1

برای نصب هر یک از این Role ها ابتدا فایل Role مورد نظر را با استفاده از این مقاله یا روش Sharing معمولی به نانوسرور انتقال دهید.

install-role-on-nano-server-from-dvd-2

به نانوسرور با استفاده از پاورشل متصل شوید.

اتصال به نانوسرور با استفاده از پاورشل
دستور زیر را برای نصب Role مورد نظر اجرا کنید.

Dism.exe /online /Add-Package /PackagePath:c:\install\Microsoft-NanoServer-Defender-Package.cab

install-role-on-nano-server-from-dvd-3

ما در این نمونه Role مربوط به Defender را نصب کردیم.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.