کپی فایل به نانو سرور از طریق پاورشل

با توجه به اینکه ابزارهای GUI در نانو سرور حذف شده است و امکان دسترسی مستقیم به سیستم فایل از طریق کنسول وجود ندارد برای کپی فایل به نانو سرور می توانید از روش های زیر استفاده کنید. روش اول استفاده از Sharing می باشد برای استفاده از این روش باید فایروال نانو سرور را خاموش کنید یا Rule مربوط به Sharing را فعال کنید. روش دوم که ما در این مطلب به آن می‌پردازیم استفاده از قابلیت جدید کپی فایل بین Session های مختلف در پاورشل نسخه ۵ می باشد. برای این منظور ابتدا با دستور زیر یک Session به نانو سروربا آدرس آی پی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۱ ایجاد کنید.

$session = New-PSSession -ComputerName 192.168.0.21 -Credential administrator

 سپس با استفاده از دستور copy-item به شکل زیر فایل ها را به نانو سرور کپی کنید.

Copy-Item C:NanoServer* -Destination c:files -recurse -ToSession $session -Verbose

 توجه داشته باشید که در این مثال فایل های داخل پوشه C:NanoServer سیستم فعلی به داخل پوشه C:files نانو سرور کپی شده است.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.