مدیریت Rule های فایروال در نانو سرور به وسیله پاورشل-manage nano server firewall rulles by powershell

nano server:

به صورت پیش فرض فایروال بر روی نانو سرور فعال می باشد برای غیر فعال سازی آن می‌توانید از این مقاله استفاده کنید فایروال در نانو سرور همانند سایر نسخه های ویندوز سرور ۲۰۱۶ دارای یکسری Rule های از پیش تعریف شده است برخی از این Rule ها فعال و برخی غیر فعال هستند برای مشاهده هر یک از این Rule ها ابتدا با استفاده از پاورشل  به نانو سرور متصل شوید.(manage nano server firewall rulles by powershell)

اتصال به نانو سرور از طریق پاورشل مدیریت Rule های فایروال در نانو سرور:

با اجرای دستور زیر هر یک از این Rule ها را به همراه مشخصات آن مشاهده کنید.

Get-NetFirewallRule |ft

manage-firewall-rules-in-nano-server-1برای فعال کردن هر Rule از این Rule ها می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

Set-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In -Enabled True

 

در این مثال ما Rule با نام  FPS-ICMP4-ERQ-In را فعال کردیم. برای غیر فعال کردن Rule می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

Set-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In -Enabled False

(مدیریت Rule های فایروال در نانو سرور)

ما در این مثال Rule با نام  FPS-ICMP4-ERQ-In را غیرفعال کردیم. با توجه به اینکه Rule های از پیش تعریف شده در تمامی شرایط جوابگو نمی باشند برای باز کردن Rule با پورت خاص می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

New-NetFirewallRule -DisplayName "Tcp80" -Direction INBOUND –LocalPort 80 -Protocol TCP -Action Allow

ما در این مثال Rule جدیدی با نام Tcp80 برای باز کردن ترافیک های ورودی بر روی پورت ۸۰ از نوع TCP ایجاد کردیم.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.