این راهب هندی معتقد است ثروت خوب است تا زمانی که مرتکب این اشتباه مهلک نشوید

همه راجع به پول صحبت میکنند و هیچکس از پول بدش نمی آید؛
حتی راهبان تبتی و هندی !

آرتور سی. بروکز (Arthur C. Brooks) خبرنگار روزنامه معروف New York Times زمانی که در هند صرف گشت و گذار و برای جمع آوری خبر زمانش را سپری میکرد، راهبی را دید و شروع به صحبت کردن با او کرد و نظرات و دیدگاهش را راجع به پول و مادیات پرسید.

چیزی که از همان اول توجه آرتور را جلب کرد مدرک دانشگاهی راهب هندی بود !
آرتور در گزارشش نوشت :

” راهبی را دیدم که تمام مادیات و احساسات دنیوی را رها کرده و در یک لباس ساده عرفانی درحال خواندن کتاب مقدس هندویی بود…
برای او حتی دست زدن به کاغذهای پول نیز ممنوع بود.
اما او از اول اینطور نبود.
نام او گنانمونیداس (Gnanmundas) است
و قبلا دانشجوی رشته ی MBA در دانشگاه تکزاس بود.
اما قبل از سفرش به یک سمینار در هند نظرش در مورد پول و مادیات چیز دیگری بود. “

آرتور بعد از شنیدن از گذشته این راهب هندی، متعجب شد و کنجکاوی اش برانگیخته شد تا سوالات بیشتری بپرسد.

در ادامه صحبت های آرتور و این راهب هندی را میخوانید :

آرتور : “به نظر تو ثروت اقتصادی خوب است یا بد؟”

راهب هندی : “خوب است… ثروت اقتصادی جان میلیون ها نفر از مردم کشورم را از قحطی نجات داده.”

آرتور : “اگر خوب است، چرا تو هیچ چیز نداری؟ نه پول ،نه ماشین ،نه خانه؟”

راهب هندی (همراه با خنده) : “مطمئن بودم این سوال را می پرسی… هیچ چیز بدی در پول نیست. پول زمانی بد است که همراه با ضمیمه باشد. فرمول پول خوب و پاک، فراوانی بدون ضمیمه است.”

منظور راه هندی از ثروتِ بدونِ ضمیمه، ناراضی بودن از زندگی افراد ثروتمند است. همان افرادی که با اینکه پول فراوانی دارند، اما همیشه از خرید های گرانقیمت شان پشیمان میشوند. همیشه یک چیزی در زندگی شان کم است.

در زبان تبتی، ضمیمه یعنی “Do chag” به معنای تحت اللفظیِ اشتیاقِ چسبنده. یعنی با تمام شور و اشتیاق به چیزی که میخواهیم برسیم و همیشه با ترسِ از دست دادن آن به آن بچسبیم. آن چیز میتوانید یک هدف باشد، یک شخص باشد و یا حتی یک شکلات باشد.

در دنیای مادیات، ضمیمه شدن به دستآوردها باعثِ ایجاد حسد و طمع میشود… فقط افرادی از زندگی راضی هستند و روز به روز میتوانند درآمدشان را افزایش دهند که بتوانند از این دو مانع عبور کنند.

البته گفتن آن به مراتب آسان تر است از انجامِ آن.
اما اگر میخواهید از این مانع عبور کنید، آرتور از راهب هندی 3 تکنیک آسان دریافت کرده :

پول تان را صرف تجربه کردن تا خرید اشیا صرف کنید؛ لذت یک خاطره خوب به مراتب بیشتر است از لذت یک کفش جدید است.
کارهایتان را بر اساس علاقه و باید انجام شوند ها انجام دهید و پیش ببرید تا اینکه فقط به صورت وظیفه ای و چرخه ای تکرار کنید.
پرمعنا ترین چیزها را در زندگی تان اولویت بندی کنید. ارزشهایتان را بشناسید و در راستای آنها حرکت کنید؛ برای مثال امید، عشق، احترام و …

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.