Browsing Tag

نصب Role

نصب Role بر روی nano server از DVD ویندوز سرور ۲۰۱۶

نصب Role بر روی nano server از DVD ویندوز سرور ۲۰۱۶: همانطور که در مقاله های قبلی چندین بار به آن اشاره شده نانو سرور یک ویندوز با امکانات و قابلیت های محدود می باشد این ویندوز برای دستیابی به این حجم از کوچک‌ سازی خیلی از امکانات و قابلیت…