Browsing Tag

دوره آموزشی Red Team

SANS SEC565: Red Team Operations and Adversary Emulation

در دوره دوره SEC565: Red Team Operations and Adversary Emulation، یاد خواهند گرفت که چگونه تعاملات Red Teaming را که از تقلید دشمن استفاده می کنند، برنامه ریزی و اجرا کنند.، از جمله مهارت‌های سازمان‌دهی تیم قرمز، استفاده از هوش تهدید برای…

Pluralsight – Red Team Tools

Red Team یا رد تیم ، یک شبیه‌ سازی حمله تمام‌ لایه و چندلایه است که برای سنجش میزان مقاومت افراد یک سازمان و شبکه‌ها، برنامه‌های کاربردی و کنترل‌های امنیتی فیزیکی یک سازمان، در برابر حمله یک دشمن واقعی در نظر گرفته شده‌است. درحقیقت، رد تیم،…

ZeroPointSecurity – Red Team Ops

دوره آموزشی Red Team Ops از موسسه Zero Point Security به شما ابزار ها و تکنیک های اساسی Red Team و APT را آموزش میدهد. دوره Red Team Ops برای افرادی که پیش زمینه ای در این مباحث دارند بسیار مناسب است اما طبق گفته های این موسسه افرادی که…