Browsing Tag

امنیت شبکه های بی سیم

Wireless Network Security, Second Edition

Wireless Network Security - ارتباطات بی سیم تبدیل به بخشی ضروری از زندگی همه ما شده است. این کتاب به بررسی جزئیات امنیت شبکه های بی سیم می پردازد و همچنین در این کتاب تاکید ویژه ای به فناوری IEEE 802.11 x-standards شده است و بخش عمده ای از…

CBT Nuggets – White Hat Hacking v10 – دانلود ویدئو آموزشی

White Hat Hacking v10 - این دوره آموزشی هک کلاه سفید به شما در خصوص هک اخلاقی، ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای بهبود وضعیت امنیت شبکه را آموزش میدهد. و اینکه چگونه شما می توانید به صورت قانونی، اقدام به شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیری های…