برگرداندن پیکربندی NTP به حالت پیش فرض در نانو سرور

همانطور که در این مقاله پیکربندی های مربوط به NTP را انجام دادیم در این مقال قصد برگرداندن این تنظیمات به حالت پیش فرض را داریم برای این منظور ابتدا با استفاده از پاورشل به نانو سرور متصل شوید.

اتصال به نانو سرور از طریق پاورشل

با اجرای دستورات زیر پیکربندی NTP به حالت پیش فرض برگردانده می شود.

Stop-Service w32time
W32tm /unregister
W32tm /register
Start-service w32time
Set-service w32time -startuptype automatic

 

80%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.