آپدیت گروپ پالیسی های سیستم های جوین شده به دامین را به صورت آنی

گروپ پالیسی های یک کامپیوتر در محیط ویندوز به صورت خودکار هر 90 دقیقه یکبار با یک آفست زمانی تصادفی بین 0 تا 30 دقیقه آپدیت می شوند. این مقدار زمان برای اکثر مواقع که نیاز به Refresh شدن گروپ پالیسی نیاز است، مناسب می باشد. هرچند در بسیاری از مواقع نیاز به آپدیت شدن گروپ پالیسی در لحظه احساس می شود و ما نیاز داریم که کلاینت به طور آنی تنظیمات چدید را دریافت نماید. این مقاله به ارائه راهکاری درباره آپدیت آنی گروپ پالیسی در کلاینت های جوین شده به دامنه می پردازد.
فایل پیوست

برای انجام این روش، به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
دانلود نرم افزار PSExec از لینک http://technet.microsoft.com/en-gb/s…/bb897553.aspx
استفاده از اسکریپت زیر به منظور Query گرفتن کلاینت های جوین شده به دامنه و اجرای دستور gpupdate/force بر روی آنها.

##############Variables#################
$DN = “DC=contoso,DC=com”
#######################################

Import-module activedirectory
$allcomputers = Get-ADComputer -SearchBase $DN -Filter *
foreach ($computer in $allcomputers) {$comp = $computer.name.ToString();.PsExec.exe $comp gpupdate.exe /force}

به منظور استفاده از این اسکریپت باید متغیر $DN را برابر با OU ای که شامل کامپیوتر های مورد نظر است قرار دهید. همچنین به منظور عدم بروز مشکل، اسکریپت فوق را از فولدری اجرا نمایید که فایل PSExec در آن قرار دارد. اسکریپت فوق پس از Query گرفتن از OU فوق کامپیوترهای موجود در آن را در متغیر DN قرار داده و دستور gpupdate/force را به ترتیب بر روی آنها اجرا می نمایید. به منظور بهره وری بیشتر و بالا بردن سرعت میتوان از اسکریپت فوق به دفعات متععد بر روی OU های متفاوتی استفاده نمود.

 

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.