آموزش پیکربندی NTP بر روی نانو سرور

سرویس NTP از جمله سرویس های حیاتی در شبکه برای تنظیم کردن زمان سیستم می باشد برای پیکربندی NTP بر روی نانو سرور ابتدا با استفاده از پاورشل به نام سرور متصل شوید.

اتصال به نام سرور با استفاده از پاورشل

دستور زیر را برای متوقف کردن سرویس NTP اجرا کنید.

Stop-Service w32time

config-ntp-on-nano-server-1

دستور زیر را برای تنظیم کردن سرور NTP اجرا کنید.

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL

config-ntp-on-nano-server-2

در دستور بالا ادرس pool.ntp.org به عنوان سرور NTP در نظر گرفته شده است.

اگر نانوسرور شما عضو دامین است و می خواهید سرور NTP را بر روی دامین تنظیم کنید به جای دستور بالا از دستور زیر استفاده کنید.

w32tm /config /syncfromflags:domhier /update

 

دستور زیر را اجرا کنید.

w32tm /config /reliable:yes

 

config-ntp-on-nano-server-3

دستور زیر را برای شروع به کار سرویس NTP اجرا کنید.

Start-Service w32time

config-ntp-on-nano-server-4

دستور زیر را برای بروزرسانی پیکربندی NTP اجرا کنید.

W32tm /config /update

config-ntp-on-nano-server-5

برای مشاهده تنظیمات NTP از دستور زیر استفاده کنید.

w32tm /query /configuration

config-ntp-on-nano-server-6

برای اجبار به همگام سازی زمان ازدستورات زیر استفاده کنید.

w32tm /resync

W32tm /monitor

 

100%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.