آموزش اتصال به نانو سرور با استفاده از Powershell Direct

Powershell Direct قابلیتی است که به واسطه آن می توان به ماشینهای مجازی Hyper-V بدون استفاده از شبکه متصل شد این اتصال با استفاده از ماژول های هایپروی صورت می گیرد. برای این منظور ابتدا نام ماشین مجازی نانو سرور را از طریق Hyper-V Manager به دست آورید سپس با استفاده از دستور زیر به آن متصل شوید.

Enter-PSSession -VMName "nano tp5" -Credential administrator

connect-to-nano-server-using-powershell-direct-1

رمز عبور را وارد کنید.

connect-to-nano-server-using-powershell-direct-2

هم اکنون به نانو سرور متصل شده اید و می توانید دستورات پشتیبانی شده توسط آن را اجرا کنید.

connect-to-nano-server-using-powershell-direct-3

90%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.