Browsing Tag

KVM

آشنایی با بستر مجازی سازی مبتنی بر لینوکس KVM – مزایای مجازی سازی – بخش چهارم

Full virtualization: در Full virtualization  ،دستوراتی که برای اجرا به سطح دسترسی بالا احتیاج دارند شبیه سازی (Emulate) می شوند تا از محدودیت های که هنگام اجرای سیستم عامل در حلقه 1 و VMM درحلقه 0 ایجاد می شود مصون بمانند .full…

KVM Virtualization Cookbook

مجازی ساز KVM که یکی از توسعه دهنگان اصلی آن شرکت Redhat می باشد امکان ارائه سرور مجازی یا سیستم عامل های میهمان با هسته اختصاصی خود را بر روی سرور میزبان می دهد. این موضوع بدان معناست که سیستم عامل میهمان می تواند هر نوع هسته سیستم عامل را…

آشنایی با بستر مجازی سازی مبتنی بر لینوکس KVM – مفاهیم – بخش اول

این مقاله ترجه کتاب Mastering KVM Virtualization که شامل 14 فصل می باشد و در هرکدام از آنها به بررسی ویژگی های مهم بستر مجازی سازی KVM از قبیل اجزای داخلی آن و مباحث پیشرفته ایی مانند شبکه های SDN (Software Defined networking) بهینه سازی و…

دانلود کتاب Mastering KVM Virtualization

Mastering KVM Virtualization - مجازی ساز KVM که یکی از توسعه دهنگان اصلی آن شرکت Redhat می باشد امکان ارائه سرور مجازی یا سیستم عامل های میهمان با هسته اختصاصی خود را بر روی سرور میزبان می دهد. این موضوع بدان معناست که سیستم عامل میهمان می…

مقایسه مجازی ساز ها OpenVZ ، KVM ، XEN ، VMWare

توسط مجازی ساز می توان یک کامپیوتر فیزیکی با منابع مانند RAM و CPU را به چند قسمت بین کاربران تقسیم کرد که به آنها به اصطلاح در کامپیوتر ماشین مجازی و در سرور ، سرور مجازی می گویند ، تمام این ماشین ها توسط مجازی ساز ایجاد می شوند به طوری که…