Browsing Tag

پیکربندی NTP سرور

Network Time System Server – نرم افزار تایم سرور NTP

Network Time Protocol یا NTP پروتکل زمانی شبکه است که برای همزمانی کلاک بین سیستم های کامپیوتری در یک شبکه استفاده می شود. network time protocol قصد دارد تمام کامپیوتر های موجود در شبکه را در کمتر از چند میلی ثانیه با تایم جهانی هماهنگ کند.…

برگرداندن پیکربندی NTP به حالت پیش فرض در نانو سرور

همانطور که در این مقاله پیکربندی های مربوط به NTP را انجام دادیم در این مقال قصد برگرداندن این تنظیمات به حالت پیش فرض را داریم برای این منظور ابتدا با استفاده از پاورشل به نانو سرور متصل شوید.