Browsing Tag

سابنتینگ IPv4

IP Subnetting from Beginning to Mastery LiveLessons

یکی از روش های بهبود در مدیریت شبکه و همچنین بهبود در عملکرد شبکه استفاده از Subnetting می باشد. بطورکلی ساده ترین تعریفی که می توان از Subnetting ارائه کرد بدین شرح است : استفاده از یک محدوده آدرس IP و ایجاد تغییر در آن به شکلی که بتوان…

Hands-On IP Subnetting – آموزش دوره سابنتینگ

ساده ترین تعریفی که می توان برای واژه Subnetting (سابنتینگ) در نظر گرفت شامل: دستکاری کردن یک محدوده آدرس IP به شکلی که بتوان با آن بیش از یک شبکه منطقی یا بهتر بگوییم شبکه LAN را به وجود آورد. در این حالت شما می توانید با استفاده از…

Mastering IPv4 & IPv6 Addressing and Subnetting

دوره Mastering IPv4 & IPv6 Addressing and Subnetting  ویژه دانشجویان شبکه می باشد که قصد یادگیری آدرس دهی IPv4 و IPv6 را دارند. یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین موضوعاتی که به شبکه مربوط می شود مفهوم Subnettting، Supernetting و…