Browsing Tag

آموزش TLS

SSL and TLS: Theory and Practice, 2nd Edition

SSL مخفف Secure Sockets Layer می باشد. این پروتکل توسط کمپانی Netscape به عنوان اولین پروتکل امنیتی ابداع شد و بعدها این کمپانی توسط AOL خریداری شد. TLS مخفف Transport Layer Security و به معنای پروتکل امنیتی لایه انتقال می باشد. این نام به…