Browsing Tag

آموزش FortiManager

CBT Nuggets – Fortinet NSE 5 – FortiManager 7.x

در دوره Fortinet NSE 5 - FortiManager 7.x شما خواهید آموخت که چگونه با استفاده از FortiManager به صورت متمرکز شبکه های مبتنی بر تجهیزات FortiGate را مدیریت کنید. شما در این دوره با چگونگی پیاده سازی استراتژی هایی همچون؛ ADOM های single یا…