Browsing Tag

آموزش کانفیگ سیسکو DMVPN

آشنایی با Cisco Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) بخش دوم

در بخش اول آشنایی با Cisco Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) با مکانیزم DMVPN و مزایای استفاده از این ساختار برای ارتباطات آشنا شدیم در این بخش می خواهیم وارد بحث فنی شده و به صورت عمیق تر به نحوه راه اندازی این سرویس به صورت Hub-and-Spoke  …

آشنایی با Cisco Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) بخش اول

Dynamic Multipoint VPN یا به اختصار DMVPN یک سولشن مقایس پذیر امن با مدیریت وپیاده سازی آسانتر برای اتصال دفاترو شعبات یک بیزینس به یکدیگر است که به راحتی می توان سرویس هایی همچون VOIP، شبکه را بین شعبات در این بستر استفاده کرد.