Browsing Tag

آزمون سیسکو 210-065

iCollege – Cisco 210-065: Implementing Cisco Video Network Devices (CIVND1 & CIVND2) ویدئو…

Collaboration و زیرساخت های مرتبط با آن برای موفقیت و نو آوری سازمان ها امری حیاتی است. در این راستا سیسکو جهت آماده کردن افراد برای پیاده سازی بهینه ی راه کار های Collaboration درون سازمان های خود، Certificate های Collaboration جدیدی را در…