تغییر نام کامپیوتر نانو سرور به وسیله پاورشل

 با توجه به اینکه امکان تغییر نام نانوسرور از طریق Recovery Console وجود ندارد برای تغییر نام کامپیوتر نانو سرور می توانید از دستور پاورشل زیر استفاده کنید.

Rename-Computer -NewName nano02 –PassThru

توجه داشته باشید که در این مثال نام جدید nano02 در نظر گرفته شده است. پس از تغییر نام دستور زیر را برای راه اندازی مجدد نانوسرور و اعمال نام جدید اجرا کنید.

restart-computer

همچنین برای نمایش نام کامپیوتر نانوسرور می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

hostname
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.