آموزش ایجاد کاربر در نانو سرور

با حذف ابزارهای GUI از نانوسرور عمده فعالیت های قابل انجام بر روی این سرور باید توسط پاورشل صورت گیرد مدیریت کاربران هم از آن دسته کارهاست ما در این مقاله کاربری ایجاد کرده و آن را عضو گروه Administrators خواهیم کرد برای شروع کار ابتدا با استفاده از پاورشل به نانو سرور متصل شوید.

اتصال به نانو سرور از طریق پاورشل

برای ایجاد کاربر از دستور زیر استفاده کنید.

New-LocalUser "Ben.Sphere" -Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "Test900" -Force) -FullName "Ben.Sphere" -Description "Local Administrator"

create-user-in-nano-server-1ما در این نمونه کاربری با نام Ben.Sphere با رمز عبور Test900 نام کامل Ben.Sphere و توضیحات Local Administrator ایجاد کردیم. برای اضافه کردن این کاربر به گروه Administrators از دستور زیر استفاده کنید.

Add-LocalGroupMember -Group administrators -Member ben.sphere -Verbose

create-user-in-nano-server-3 همچنین برای مشاهده لیست کامل گروه ها و اعضای یک گروه می توانید از دستورات زیر به ترتیب استفاده کنید.

Get-LocalGroup

create-user-in-nano-server-2

Get-LocalGroupMember administrators

create-user-in-nano-server-4

90%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.