زندگی از دریچه شبکه

خیلی از مواقع، خیلی از عزیزانی که به تازگی وارد عرصه بزرگ و بی پایان شبکه می شوند، در مورد برخی از مطالب ممکن است که دچار سردرگمی شوند. چرا که مباحث شبکه علیرغم شیرینی خاص خود از گسترگی زیادی هم برخوردار است. به اعتقاد بنده گستردگی و بزرگی…

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت سوم – سناریو عملی

در قسمت های قبلی مقاله Trust ها بیشتر در مورد مباحث تئوری و پایه Trustها توضیحاتی ارائه شد. درباره مواردی از قبیل تاریخچه Trust ها، انواع Trustهای Transitive و Non Transitive، شرایط استفاده و کاربرد هر کدام از انواع Trust ها،Trust  های…

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت دوم – معرفی انواع Trust های، یک طرفه و دو طرفه

در قسمت قبل به توضیح و تشریح مفاهیم تئوری پرداخته شد. در این قسمت به معرفی انواع Trust ها خواهیم پرداخت. در حالت کلی همه Trust ها می توانند به صورت One Way Trust یا Two Way Trust طراحی شوند. هر کدام از این مکانیزم ها، دارای Level های امنیتی…

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت اول

در این مقاله قصد توضیح و تشریح تمامی مفاهیم و خصوصیات انواع Trust ها، و همچنین کاربرد Trust ها در Active Directory  از 0 تا 100 را دارم. در قسمت اول بیشتر به توضیح و تشریح مفاهیم تئوری این مبحث شیرین در اکتیو دایرکتوری خواهم پرداخت و در…