دانلود فیلم آموزشی vSphere 6 Data Center: Configure and Administer Security

در دیتاسنتر مجازی، تلفیق سرور به عنوان یک روش کارآمد برای بهبود بهره وری انرژی در دیتا سنتر ها مطرح شده است. در این روش، اپلیکیشن هایی که بر روی چندین سرور اجرا می­شوند، می­توانند با استفاده از مجازی سازی بر روی یک سرور قرار گیرند. در نتیجه، با استفاده از مجازی سازی می­توان سرور های بیکار در دیتا سنتر ها را برای کاهش مصرف انرژی خاموش کرد. اثبات شده است که با بهینه سازی عملیات دیتا سنتر ها توسط مجازی سازی، تا بیش از 20% در مصرف انرژی کاهش وجود خواهد داشت.

اگرچه مجازی سازی، تأثیرات مخاطره آمیز مختص به خود را نیز داراست، مانند سربار انرژی و یا کاهش توان کاری. این تأثیرات قطعی را در صورتی که به خوبی نتوان درک کرد، می­تواند مزایای مجازی سازی سرور را نیز خنثی سازد. بنابراین، درک صحیح و مدل سازی دقیق از مصرف انرژی سرور ها در دیتا سنتر ها، یک مبنای اساسی را برای بهینه سازی عملیات دیتا سنتر ها فراهم می­سازد.smile icon

لینک دانلود کتاب

دانلود – گیمگابایت

رمز فایل: technet24.ir

2480 template=”5566b87166e49″]

Pluralsight-vSphere-6-Data-Center-Configure-and-Administer-Security

icon passwordtechnet24.ir

Pluralsight – vSphere 6 Data Center: Configure and Administer Security

Size: 448MB | Duration: 2h 07m | Video: AVC (.mp4) 1024×576 15fps | Audio: AAC 44.1KHz 2ch
Genre: eLearning | Level: Intermediate | Language: English

This course is the second in a Learning Path of eleven courses that cover VMware vSphere 6 and objectives for the VCP6-DCV certification. Courses in this Learning Path follow directly after those in the vSphere 6 Foundations Learning Path. This course discusses how to configure and administer role-based access control, secure ESXi, vCenter Server, and vSphere Virtual Machines, and enable SSO and Active Directory Integration.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.