Browsing Tag

QoS وایرلس

Real Time Over Wireless ارتباطات بلادرنگ روی بستر بی سیم

در گذشته، جستجو در سیستم های حسگر روی محدودیت های سخت افزاری گره و منابع انرژی بسیار محدود متمرکز شده بود. اما اکنون، برنامه های جدید نیاز به پردازش داده با محدودیت های زمانی در کارهای خود دارند، پس یکی از چالش های جدید مواجه شده توسط شبکه…