Browsing Tag

Precision Time Protocol

INE – Understanding the Precision Time Protocol

همگام سازی زمان بین ساعت های دستگاه روز به روز در دنیای مدرن حیاتی تر می شود. برای مهندس شبکه، درک پروتکل‌هایی که همگام‌سازی ساعت را تسهیل می‌کنند، فراتر از NTP است که معمولاً برای ارائه مهرهای زمانی دقیق به SYSLOG و پیام‌های اشکال‌زدایی…