Browsing Tag

NUMA بین ماشین مجازی

بررسی قابلیت (NUMA (Non-Uniform Memory Access در مجازی سازی

به این مطلب به صورت بسیار ریز می پردازیم و سعی می کنیم با استفاده از Use Case های مختلف به کاربران آموزش دهیم که چگونه بتوانند سرعت ماشین های مجازی خود را دو برابر کنند. فقط در نظر داشته باشید که درک این مطلب ممکن مقداری برای دوستان سخت…