Browsing Tag

Cloud Security

SANS SEC545: Cloud Security Architecture and Operations

دوره SANS SEC545: Cloud Security Architecture and Operations که به مباحث مربوط به عملیات و معماری امنیت فضای ابری می‌پردازد. این دوره با خلاصه کوتاهی درباره اصول و پایه‌های امنیت فضای ابری شروع می‌شود و بعد از آن، مفاهیم مهم مربوط به…

CCSP Certified Cloud Security Professional Practice Exams

امنیت فضای ابری CCSP Certified Cloud Security Professional از دوره‌های معتبر بین‌المللی است که توسط مؤسسه 2(ISC) و با هدف ارائه دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های موردنیاز در خصوص  طراحی، پیاده‌سازی، معماری، عملیات، کنترل و انطباق با قوانین در…

Practical Cloud Security: A Guide for Secure Design and Deployment – راهنمای عملی طراحی و…

Practical Cloud Security - زمانی که کاربران نهایی از خدمات ابری استفاده میکنند و داده های خود را در زیر ساخت ارئه دهندگان، ذخیره میکنند، مهمترین جنبه های امنیتی مربوط به حریم خصوصی و محرمانگی داده های کاربران می باشد.کاربران نهایی میخواهند…

CCSP Certified Cloud Security Professional All-in-One Exam Guide

CCSP Certified Cloud Security Professional All-in-One - با توجه به رشد سریع رایانش ابری ، مدارک و دوره های امنیتی نیز برای امن سازی فضای ابر طراحی شده است. این دوره مطابق با سرفصل های آموزشی مدرک CCSP از سازمان های بین المللی و معتبر ISC2 و…