Browsing Tag

نرم افزار استراق سمع

معرفی ابزار Wireshark

گسترش استفاده از انواع مختلف شبکه‌های کامپیوتری باعث به وجود آمدن ابزارهای مختلف برای حمله به این شبکه‌ها شده است. ابزار Wireshark یکی از این ابزارهاست که کار استراق سمع و تحلیل بسته‌های شبکه را انجام می‌دهد. این ابزار به دلیل قابلیت‌هایی…