Browsing Tag

مفاهیم Trust

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت سوم – سناریو عملی

در قسمت های قبلی مقاله Trust ها بیشتر در مورد مباحث تئوری و پایه Trustها توضیحاتی ارائه شد. درباره مواردی از قبیل تاریخچه Trust ها، انواع Trustهای Transitive و Non Transitive، شرایط استفاده و کاربرد هر کدام از انواع Trust ها،Trust  های…

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت دوم – معرفی انواع Trust های، یک طرفه و دو طرفه

در قسمت قبل به توضیح و تشریح مفاهیم تئوری پرداخته شد. در این قسمت به معرفی انواع Trust ها خواهیم پرداخت. در حالت کلی همه Trust ها می توانند به صورت One Way Trust یا Two Way Trust طراحی شوند. هر کدام از این مکانیزم ها، دارای Level های امنیتی…