Browsing Tag

مدرک جدید CCNA Routing & Switching 200-12

دانلود کتاب (Cisco CCNA Routing and Switching 200-120 Exam Cram (4th Edition

مدرک جدید CCNA Routing & Switching 200-120 که به تازگی توسط سیسکو به جای مدرک قبلی CCNA 640-802 ارائه شده است ، تولید شده و دارای وجوه تمایز بسیاری با سایر محصولات مشابه در بازارهای داخلی و خارجی است. ویدئوهای تولید شده به گونه ایست که…