Browsing Tag

سناریو عملی

مفاهیم Trust در Active Directory قسمت سوم – سناریو عملی

در قسمت های قبلی مقاله Trust ها بیشتر در مورد مباحث تئوری و پایه Trustها توضیحاتی ارائه شد. درباره مواردی از قبیل تاریخچه Trust ها، انواع Trustهای Transitive و Non Transitive، شرایط استفاده و کاربرد هر کدام از انواع Trust ها،Trust  های…