Browsing Tag

دوره Defensive

INE – Defensive Security Concepts

ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر کلیک، زدن کلید و ورود به سیستم یک میدان جنگ بالقوه است. آیا آماده هستید که سکان هدایت را در دست بگیرید و از آنچه که دارای اهمیت است محافظت کنید؟ دوره INE - Defensive Security Concepts با بررسی موضوعات اساسی…