Browsing Tag

دوره آموزشی VMware NSX

EDU-NSXICM4: VMware NSX: Install, Configure, Manage

VMware NSX یک بستر مجازی و امنیتی شبکه است که راه حل شبکه ابری VMware را با رویکرد نرم افزاری تعریف شده برای شبکه هایی که در مراکز داده، ابرها و چارچوب های کاربردی گسترش می یابد را امکان پذیر می کند. در پایان دوره، شما باید بتوانید به اهداف…

Ultimate VMware NSX for Professionals

سفری متحول کننده به دنیای مجازی سازی شبکه را با «VMware NSX برای حرفه ای ها» آغاز کنید. این کتاب راهنمای جامع که توسط کارشناسان NSX تهیه شده است، با کاوش در شبکه های تعریف شده نرم افزار، معماری NSX و اجزای ضروری در یک رویکرد سیستماتیک آغاز…