Browsing Tag

دستگاههای سیسکو در ایران

مقایسه فرامین در دستگاه های سیسکو و جونیپر

سیسکو یکی از برندهای مطرح در دنیای تجهیزات شبکه است اما برندهای دیگری نیز وجود دارند که بر اساس تشخیص کارشناسان شبکه در سازمانهای مختلف از آن برندها استفاده می شود، مانند میکروتیک، جونیپر و … میکروتیک یکی از برندهایی است که به علت قیمت…