Browsing Tag

جرایم شبکه

Digital Forensics for Cyber Professionals جرم یابی دیجیتال برای حرفه ای های سایبر

در دنیای مدرن امروزی همراه با پیشرفت روزانه تکنولوژی، وقوع جرم و جنایت نیز در این حوزه رو به افزایش است. لذا شناسایی و جمع‌آوری دلایل کافی جهت اثبات وقوع جرم و تشخیص اینکه این جرم توسط چه کسی و به واسطه چه ابزاری و چگونه اتفاق افتاده است،…

Network Forensics دانلود کتاب جرایم شبکه

امروزه تهدیدات پیشرفته بصورت پویا، چند ریختی و بطور مداوم دارائی های اطلاعاتی را مورد حمله قرار داده اند. متاسفانه هیچ راهکار امنیتی قادر به پوشش دادن و جلوگیری از وقوع تمامی این جرائم و حملات نیست. از طرفی آسیب پذیری های فراوانی وجود دارد…