Browsing Tag

برگرداندن پیکربندی cisco

Cisco Network Assistant 6.3.0 Win/Mac

استفاده از این نرم افزار شما را قادر می کند تا  یک یا گروهی از دستگاهها را در هر نقطه از جهان به دو روش Communities و Cluster مدیریت کنید . به کمک CNAشما می توانید پیکربندی های موردنظر خود را بدون نیاز به محیط CLI انجام دهید . همچنین…

بازنشانی پیکربندی سوییچ های کاتالیست سیسکو به پیش فرض کارخانه (Reset Factory)

در برخی شرایط لازم است که پیکر بندی یک سوییچ کاتالیست سیسکو را به پیش فرض اصلی کارخانه برگردانیم. این کار زمانی مفید است که شما می خواهید پیکربندی فعلی را به طور کامل از سوییچ حذف کنید. اگر شما سوییچی را پیکربندی کرده اید و آن پیکربندی…