بازنشانی پیکربندی سوییچ های کاتالیست سیسکو به پیش فرض کارخانه (Reset Factory)

در برخی شرایط لازم است که پیکر بندی یک سوییچ کاتالیست سیسکو را به پیش فرض اصلی کارخانه برگردانیم. این کار زمانی مفید است که شما می خواهید پیکربندی فعلی را به طور کامل از سوییچ حذف کنید. اگر شما سوییچی را پیکربندی کرده اید و آن پیکربندی بسیار پیچیده شده، اگر می خواهید سوییچی را از یک شبکه به شبکه دیگر انتقال دهید، اگر رمز ورود سوییچ را در اختیار ندارید یا فراموش کرده اید، اینجاست که برگرداندن پیکربندی به پیکربندی اصلی کارخانه بسیار مفید خواهد بود و با انجام این کار آثاری از پیکربندی قبلی به جای نخواهید گذاشت و  می توانید آن را از ابتدا پیکربندی کنید.

چه رمز ورود را در اختیار داشته باشید و چه نداشته باشید، هر دو روش برگرداندن پیکربندی سوییچ به پیکربندی کارخانه در ادامه مطلب آورده شده است. این راهنما در مورد سوییچ های لایه ۲ و لایه ۳ صدق می کند.

روش اول: رمز ورود به سوییچ و رمز enable را در اختیار داریم

برای تنظیم مجدد سوییچ های کاتالیست به پیش فرض کارخانه بایستی به کنسول سوییچ دسترسی داشته باشید چه به صورت فیزیکی و چه با ارتباط از نوع Telnet. همچنین نیاز به رمز ورود enable آن سوییچ نیز دارید. در صورتی که  رمز ورود کنسول و enable سوییچ خود را فراموش کرده اید شما نمی توانید از این روش استفاده کرده و پیکربنددی را به پیش فرض کار خانه برگردانید.

به سوییچ خود وارد شده و باواردکردن دستور enable به حالت EXEC بروید، رمز ورود enable را صورتی که فعال است وارد کنید. پیکربندی سوییچ را با استفاده از دستور erase startup-config یا erase nvram: در حالت دسترسی EXEC حذف کرده و سپس با استفاده از دستور reload سوییچ را راه اندازی مجدد کنید. پس از اینکه سوییچ راه اندازی مجدد شد پیغام زیر نمایش داده خواهد شد:

% Please answer 'yes' or 'no'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]

No را تایپ کرده و Enter کنید.

پس از اینکه پیام Press RETURN to get started نمایش داده شد Enter کنید. دستور enable رادر مقابل Switch> تایپ کرده تا به حالت دسترسی Exec وارد شوید. پس از اینکه به حالت دسترسی Exec وارد شدید Switch> به Switch# تغییر خواهد یافت.

روش دوم: رمز ورود به سوییچ و رمز enable را در اختیار نداریم

کابل ترمینال را به پورت کنسول سوییچ وصل کرده و با استفاده از یک ابزار ارتباط ترمینالی مانند Hyper Terminal ویندوز یا PuTTy به سوییچ وصل شوید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. کابل برق سوییچ را بکشید.

2. کلید mode (در سمت چپ پنل جلو سوییچ قرار دارد) را پایین نگه داشته اید، کابل برق سوییچ را وصل کنید.

Cisco modeبازنشانی پیکربندی سوییچ های کاتالیست سیسکو به پیش فرض کارخانه

برای سوییچ های مدل ۲۹۷۰ و ۲۹۶۰: کلید Mode را پس از اینکه چراغ SYST شروع به چشمک زدن با رنگ کهربایی کرده و سپس تبدیل به رنگ سبز شود رها کنید، چراغ SYST شروع به چشمک زدن با رنگ سبز می کند.

برای سوییچ های مدل ۳۵۶۰ و ۳۵۷۰: کلید Mode را پس از تقریبا ۱۵ ثانیه که چراغ SYST تبدیل به رنگ سبز شد رها کنید. وقتی که کلید Mode را رها کردید، چراغ SYST شروع به چشمک زدن با رنگ سبز می کند.

3. دستور flash_init را اجرا کنید تا مقدار دهی اولیه فلش انجام شود.

switch: flash_init

پس از آن که دستور flash_init را اجرا نمودید اطلاعات زیر نمایش داده می شود

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 21 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4499456

flashfs[0]: Bytes available: 3241984

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

... done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

4. حال فرمان load_helper را برای بارگزاری همه تصاویر کمک کننده اجرا کنید.

switch:  load_helper

5. دستور dir flash: را وارد کنید تا نام فایل پیکربندی را با جزئیات آن ببینید.

switch: dir flash:

6. حال دستور rename flash:config.text flash:config.old را اجرا کنید تا فایلی که پیکربندی را در خود دارد تغییر نام دهید.

switch: rename flash:config.text flash:config.text.old

7. دستور boot را وارد کرده تا سوییچ راه اندازی مجدد شود.

switch: boot

8. پس از اینکه سوییچ راه اندازی مجدد شد می توانید سوییچ را از ابتدا پیکربندی کنید.

دیدگاه 1
  1. reza says

    در دستور crypto pki trustpoint TP-self signed من دستور را میزنم ولی بعد از show run شماره عدد 10 رقمی را نمایش نمی دهد. اگر امکان داره درمورد دستور توضیح کامل بدین و دستورات مورد نظر را بیان بفرمایید. ممنون

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.