Browsing Tag

ایجاد کاربر

آموزش ایجاد کاربر در نانو سرور

با حذف ابزارهای GUI از نانوسرور عمده فعالیت های قابل انجام بر روی این سرور باید توسط پاورشل صورت گیرد مدیریت کاربران هم از آن دسته کارهاست ما در این مقاله کاربری ایجاد کرده و آن را عضو گروه Administrators خواهیم کرد برای شروع کار ابتدا با…