Browsing Tag

ابزار Syslog Receiver

کدام بهتر است: SNMP یا Syslog

یکی از سوالاتی که معمولا در خصوص ضرورت استفاده از Syslog پرسیده می شود این است: "من بر روی تجهیزات شبکه SNMP را فعال کرده ام و وضعیت و اخطار های هر دستگاه را دریافت می کنم، آیا این کافی نیست؟ " پاسخ اولیه ساده است: "اگر شما فقط برای وضعیت…