Browsing Tag

آپدیت Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3a

چه قابلیت ها و امکاناتی در آپدیت Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3a اضافه شده است؟

Veeam یکی از بهترین نرم افزار های بک آپ گیری از محصولات مجازی سازی در دنیاست و چندین سال است که به عنوان بهترین محصول برای تهیه Backup از ساختارهای مجازی سازی استفاده می شود. با استفاده از نرم افزار Veeam Backup & Replication شما می…