Browsing Tag

آموزش CISA

CISA: Certified Information Systems Auditor

با دوره آموزشی CISA: سفری را در قلمروهای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی (IS) آغاز کنید. این دوره به طور کامل پنج حوزه مشخص شده توسط ISACA را پوشش می دهد و درک کاملی از مؤلفه های ضروری مورد نیاز برای آزمون CISA را تضمین می کند. پیش از پرداختن به…