Browsing Tag

آموزش حملات سایبری امنیتی

SANS SEC550 Cyber Deception – Attack Detection, Disruption and Active Defense

منظره تهدید فعلی در حال تغییر است. دفاع سنتی ما را ناکام می کند. ما برای دفاع از خود باید استراتژی های جدیدی را توسعه دهیم. مهمتر از همه ، ما باید درک کنیم که چه کسی به ما حمله می کند و چرا. ممکن است شما بتوانید بلافاصله برخی از اقدامات…

Log analysis – Detecting Web Attacks

دوره Log analysis - Detecting Web Attacks شما را با مبانی وب سرور، لاگ های FTP، SSH و فرمت های گزارش گیری، تجسم و تمایز بین ترافیک عادی و حمله، شناسایی حملات رایج مانند SQLi، XSS، Command Injection، LFI/RFI، Brute force، آپلود فایل و…

Cybersecurity Attacks (Red Team Activity)

فضای سایبری گسترده و بی حد ومرز است، و از نظر قانونی مبهم و از نظر شفاهی موجز و مختصر و در کل، پیچیده و دست نیافتنی است. فضای سایبر باید در کنار عرصه های سنتی تر زمین، هوا، دریا، فضا، به عنوان ((پنجمین عرصه)) تلقی شود. اغلب مردم فکر میکنند…