Browsing Tag

آموزش حملات سایبری امنیتی

Log analysis – Detecting Web Attacks

دوره Log analysis - Detecting Web Attacks شما را با مبانی وب سرور، لاگ های FTP، SSH و فرمت های گزارش گیری، تجسم و تمایز بین ترافیک عادی و حمله، شناسایی حملات رایج مانند SQLi، XSS، Command Injection، LFI/RFI، Brute force، آپلود فایل و…

Cybersecurity Attacks (Red Team Activity)

فضای سایبری گسترده و بی حد ومرز است، و از نظر قانونی مبهم و از نظر شفاهی موجز و مختصر و در کل، پیچیده و دست نیافتنی است. فضای سایبر باید در کنار عرصه های سنتی تر زمین، هوا، دریا، فضا، به عنوان ((پنجمین عرصه)) تلقی شود. اغلب مردم فکر میکنند…