Browsing Tag

آزمون Endpoint Detection and Response EDR

Evading EDR

تقریباً هر شرکتی از یک Endpoint Detection and Response (EDR) برای نظارت بر دستگاه‌های موجود در شبکه خود برای نشانه‌های حمله استفاده می‌کند. اما این بدان معنا نیست که مدافعان امنیتی نحوه عملکرد واقعی این سیستم ها را درک کنند. کتاب EDR این…