تنظیم ساعت در Windows Server Core 2012 R2

تنظیم بودن ساعت سرور بسیار مهم می باشد، برای تنظیم ساعت در سرور Core می توان از یکی از روش های زیر استفاده کرد.

استفاده از ابزار Server Core Configuration Tool:

1- وارد سرور خود شده و وارد command prompt شوید و دستور sconfig.cmd را وارد کرده و اینتر نمایید.

2- عدد 9 را برای ورود به Date and Time وارد نمایید.

3- بعد از تنظیم ساعت OK را انتخاب نمایید.

4- برای خروج از command line عدد 15 را وارد نمایید.

تنظیم تایم با استفاده از PowerShell:

set-date[1]

1- وارد سرور خود شده و در command prompt و عبارت powershell را وارد نمایید.

2- در پاورشل تایم مورد نظر را به صورت زیر وارد نمایید:

"set-date -date "10/10/2015 18:53

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.