دانلود فیلم آموزشی Network Security Testing With NMAP

Nmap مخفف Network Mapper میباشد و یک نرم افزار کاربردی برای جستجوی شبکه یا ممیزی امنیتی شبکه به شمار میاید. این نرم افزار طوری طراحی شده که شبکه های بزرگ را به سرعت اسکن کند، اگر چه می تواند بر روی سیستم های تنها نیز بخوبی کار کند. Nmap از ip packet های خام بصورت منحصر بفرد استفاده می کند تا تعیین کند چه رایانه هایی (hosts) بر روی شبکه در دسترس می باشند، چه سرویسهایی (ports) ارائه می کنند، چه سیستم عاملهایی (بهمراه نسخهٔ سیستم عامل) بر روی آنها در حال اجرا می باشد، چه نوع packet filter ها / فایروالهایی مورد استفاده قرار گرفته و چندین پارامتر دیگر. Nmap بر روی اکثر رایانه ها، هم گرافیکی و هم کنسول ها قابل استفاده است. Nmap یک نرم افزار مجانی است که به همراه کدهای آن تحت واژهٔ GNU GPL در دسترس می باشد.

دانلود فیلم آموزشی Network Security Testing With NMAP

 

دانلود – 165 مگابايت

رمز فايل: technet24.ir

Network Security Testing With NMAP

Year: 2014
Manufacturer: Pluralsight
Manufacturer Website: https://www.pluralsight.com/courses/network-security-testing-nmap
Author: Kirk Marshall
Duration: 2:02:25
Language English
Description: NMAP is a powerful network scanning tool that can be used by a network administrator or security practitioner to audit a network. This course will lead the student through a discussion of NMAP’s scanning phases and a discussion of the tool’s capabilities and options for network, host, and service discovery. After completion of the course, the student will have a thorough knowledge of NMAP and be able to use it to effectively ensure the security of their network.

Content
├── 01-Introduction to NMAP.mp4
├── 02-Target Expansion and Options.mp4
├── 03-Port Expansion and Options.mp4
├── 04-Output Options.mp4
├── 05-Introduction.mp4
├── 06-Transport Layer.mp4
├── 07-UDP.mp4
├── 08-TCP.mp4
├── 09-traceroute.mp4
├── 10-Introduction.mp4
├── 11-Scan Options and Results.mp4
├── 12-UDP.mp4
├── 13-Connect.mp4
├── 14-Half-Open.mp4
├── 15-Null, FIN, and Xmas.mp4
├── 16-ACK.mp4
├── 17-Summary.mp4
├── 18-Introduction.mp4
├── 19-Performance Options.mp4
├── 20-Performance Templates.mp4
├── 21-Summary.mp4
├── 22-Introduction.mp4
├── 23-Anti-Scanning Technologies.mp4
├── 24-Firewalls.mp4
├── 25-Fragmentation.mp4
├── 26-Idle Scans.mp4
├── 27-NAT.mp4
├── 28-IDS.mp4
├── 29-Summary.mp4
├── 30-Introduction.mp4
├── 31-Version Detection.mp4
├── 32-OS Detection.mp4
├── 33-Summary.mp4
├── 34-Introduction.mp4
├── 35-Calling NSE.mp4
├── 36-NSE Capabilities.mp4
├── 37-NSE Demo.mp4
├── 38-Summary.mp4
├── 39-Introduction.mp4
├── 40-Demo.mp4
├── 41-Summary.mp4

80%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.