آموزش نصب MariaDB بر روی CentOS7

MariaDB یک سیستم مدیریت پایگاه داده متن باز می باشد که بر گرفته شده از MySql می باشد این پایگاه داده رابطه ای جایگزینی برای MySql  بوده و پایگاه داده پیش فرض در نسخه ۷ سیستم عامل CentOS می باشد. ما در این مقاله نحوه نصب و راه اندازی اولیه این پایگاه داده را بر روی CentOS7 بررسی خواهیم کرد.

مرحله یک: نصب

برای نصب این پایگاه داده دستورزیر را در ترمینال اجرا کنید.

yum install -y mariadb-server

برای اجرای سرویس این پایگاه داده دستور زیر را اجرا کنید.

systemctl start mariadb

برای مشاهده وضعیت سرویس دستور زیر را اجرا کنید.

systemctl status mariadb

اگرسرویس به درستی اجرا شده باشد خروجی زیر را در نتیجه اجرای دستور مشاهده خواهید کرد.

Dec 01 19:06:20 centos-512mb-sfo2-01 systemd[1]: Started MariaDB database server.

برای اینکه سرویس مربوط به MariaDB را به صورت خودکار در هنگام روشن شدن سیستم شروع به کار کنند دستور زیر را اجرا کنید.

systemctl enable mariadb

مرحله دو: امن سازی

MariaDB نیزهمانند MySql شامل یک اسکریپت امنیتی می باشد که با استفاده از آن می توان برخی از گزینه های پیش فرض نظیر رمز عبورroot را تغییر داد برای اجرای اسکریپت دستور زیر را اجرا کنید.

mysql_secure_installation

این اسکریپت از چند مرحله تشکیل شده و هر مرحله شامل یک سری توضیحات می باشد که با خواندن آن توضیحات به راحتی می توانید مراحل آن را کامل کنید در اولین مرحله رمز عبور root از شما خواسته می شود که باید Enter را بزنید در مرحله دوم از شما خواسته می شود تا رمز عبور root را تغییر دهید در بقیه مراحل هم بهترین حالت از نظر امنیتی تنظیم شده است و کافی است در هر مرحله با فشردن کلید Y مراحل را تکمیل کنید.

مرحله سه: تست

برای بررسی درستی نصب MariaDB می‌توانید از ابزار mysqladmin استفاده کنید برای این منظور دستور زیر را اجرا کنید.

mysqladmin -u root -p version

با اجرای دستور بالا رمز عبور root پایگاه داده از شما خواسته می‌شود با وارد کردن آن باید خروجی مشابه زیر مشاهده کنید.smile icon

mysqladmin  Ver 9.0 Distrib 5.5.50-MariaDB, for Linux on x86_64

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Server version          5.5.50-MariaDB

Protocol version        10

Connection              Localhost via UNIX socket

UNIX socket             /var/lib/mysql/mysql.sock

Uptime:                 4 min 4 sec

Threads: 1  Questions: 42  Slow queries: 0  Opens: 1  Flush tables: 2  Open tables: 27  Queries per second avg: 0.172
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.