چگونه جهان را (یا حداقل خودمان را) از جلسات بیهوده نجات دهیم

بیماری واگیردار تشکیل جلسات بد، بی اثر و شلوغ، کسب و کارها را به ستوه آورده و کارمندان را بیزار کرده. دیوید گردی ایده هایی درباره چونگی متوقف ساختن این روند دارد.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.