قابلیت IOS Menu در سیسکو

در سیسکو IOS قابلیتی بنام Menu وجود دارد که  محیط روتر را بصورت گزینه های قابل انتخاب نمایش میدهد این قالبیت بیشتر برای کسانی که در قسمت Support کار میکنند استفاده می شود که بسته به نیاز مدیر یکسری دسترسی تعین میکند.

 

#menu OPERATOR title
Operator Menu
#

menu OPERATOR text 1 Display IP Routing Table
menu OPERATOR command 1 show ip route
menu OPERATOR options 1 pause
menu OPERATOR text 2 Display Running Config
menu OPERATOR command 2 show run
menu OPERATOR text 3 Disconnect
menu OPERATOR command 3 exit
menu OPERATOR clear-screen

!
username OPERATOR autocommand menu OPERATOR
username OPERATOR password CISCO
username OPERATOR privilege 15
!
line vty 0 4
login local

در این کانفیگ زمانی که کاربر OPERATOR به روتر Login کند به این Menu دسترسی دارد.

Operator Menu
Display IP Routing Table
Display Running Config
Disconnect

  • گزینه اول Routing Table روتر را نشان میدهد.
  • گزینه دوم کانفیگ موجود را نشان میدهد.
  • گزینه سوم Telnet را قطع میکند.
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.