فعال سازی SSH در ویندوز سرور 2019

ویندوز سرور 2019، چندی پیش در دسترس عموم قرار گرفت. در برخی از موارد ممکن است جهت پیکربندی، نیاز به دسترسی به ویندوز سرور 2019 از طریق SSH داشته باشید. جهت فعال سازی پس از لاگین به ویندوز سرور پاورشل با دسترسی Administrators باز کنید.

  • ابتدا با دستور زیر بررسی کنید SSH فعال هست یا خیر.
Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'
  • برای نصب SSH دستور زیر وارد کنید.
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

  • هر دو سرویس SSH را به صورت خودکار را با استفاده از دستورات زیر  Start کنید.
Set-Service sshd -StartupType Automatic
Set-Service ssh-agent -StartupType Automatic
Start-Service sshd
Start-Service ssh-agent

سرویس SSH بر روی سرور فعال شد و شما از طریق لینوکس یا نرم افزار putty می توانید به سرور متصل شوید.

نکته: جهت باز کردن ترافیک SSH بر روی فایروال ویندوز سرور 2019 مسیر زیر دنبال کنید:

Control Panel – > System and Security -> Windows Defender Firewall – > Allowed apps

70%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.