اتصال به نام سرور از طریق پاور شل

دستور زیر را برای نمایش تمامی هارد دیسک ها اجرا کنید.

Get-Disk | ft -AutoSize

add-new-disk-to-nano-server-1

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید سیستم شامل دو هارد دیسک می‌باشد که هارد دیسک دومی در حالت آفلاین قرار دارد برای آنلاین کردن این هارد دیسک که با شماره 1 شناخته شده است از دستور زیر استفاده کنید.

Initialize-Disk -Number 1

add-new-disk-to-nano-server-2

پس از آنلاین شدن هارد دیسک نوبت ایجاد پارتیشن می‌رسد برای ایجاد پارتیشن از دستور زیر استفاده کنید.

New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -DriveLetter E

add-new-disk-to-nano-server-4

در این دستور ما پارتیشن جدیدی بر روی هارددیسک شماره 1 با اندازه کل هارد دیسک با DriveLetter E ایجاد کردیم.

تغییر اندازه پارتیشن در نانو سرور:

برای تغییر اندازه(افزایش) هارد دیسک ابتدا مطمئن شوید که هارد دیسک فضای خالی برای افزایش پارتیشن دارد برای این منظور می توانید از دستورات زیر استفاده کنید.

Get-Disk | ft -AutoSize

increase-partition-size-in-nano-server-1

Get-Partition

increase-partition-size-in-nano-server-2

همانطور که در تصاویر بالا مشخص است هاردیسک شماره 0 دارای 8 گیگابایت فضا می باشد از این 8 گیگابایت تنها 4 گیگابایت توسط پارتیشن 1 استفاده می شود.

برای تغییر اندازه پارتیشن از دستور زیر استفاده کنید.

Resize-Partition -DiskNumber 0 -PartitionNumber 1 -Size (7.5gb)

increase-partition-size-in-nano-server-3

در این دستور ما اندازه پارتیشن شماره 1 را بر روی هارد دیسک شماره 0 به 7.5 گیگابایت افزایش دادیم.