استفاده از DHCP Guard در Hyper-V Networking

یکی از مواردی که برای هر مدیر شبکه‌ای دردسرهای زیادی به دنبال دارد ایجاد یک DHCP‌ و فعال شدن غیر مجاز آن می‌باشد. برای جلوگیری از این اتفاق بر روی سویچ‌های سیسکو راه‌حل‌هایی ارائه شده است که در این مقاله به آنها پرداخته نمی‌شود. بلکه هدف این مقاله بررسی روش جلوگیری از این اتفاق بر روی سرورهای Hyper-V می‌باشد. در تنظیم‌های VMها بر روی میزبان Hyper-V تنظیم زیر قابل مشاهده می‌باشد.

استفاده از DHCP Guard در Hyper-V Networking
استفاده از DHCP Guard در Hyper-V Networking

در صورتی که این گزینه فعال شود. این ماشین مجازی نمی‌تواند بر روی کارت شبکه خود به عنوان DHCP‌ فعالیت کند. اما می‌تواند همچنان به عنوان DHCP client از DHCP server آدرس جدید دریافت کند. زمانی که این گزینه فعال شود درخواست‌های پیشنهاد آدرس به بیرون فرستاده نمی‌شود. سرور DHCP‌ بوسیله این درخواست‌ها به کاربران آدرس جدید اختصاص می‌دهد.

همچنین شما می‌توانید این تنظیم را بوسیله دستور PowerShell نیز انجام دهید:

استفاده از DHCP Guard در Hyper-V Networking
استفاده از DHCP Guard در Hyper-V Networking
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.